Afbeelding Klaas Tigler

Studiefonds voor afstammelingen van de erfgenamen van Klaas Tigler

Geschiedenis van het leven van Klaas Tigler

Klaas (Djurres) Tigler werd in februari 1724 geboren op het Vliet te Leeuwarden, als oudste zoon van Djurre Claeses (Lijmsieder en Lakenkoopman) en Claeske Gerbens Potter. Hij had een jongere broer, Gerben (Djurres) (1725-1806) en een jongere zus, Trijntje (Djurres) ( - 1799). Klaas trouwde op 7 mei 1752 met Hiske Heringa (1717-1784), het huwelijk is gelukkig geweest, doch kinderloos gebleven. De achternaam van het geslacht Tigler wordt ontleend aan het feit dat de familie reeds voor 1657 een Tichelwerk (Steenfabriek) bezat.

Klaas studeerde aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam. Na de succesvolle afronding van zijn studie werd hij als proponent op 5 juli 1750 beroepen in de toen al Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Leeuwarden. Hij is daar slechts twee jaar als Leraar actief geweest. Hij heeft zelf ontslag genomen, maar bleef, op vrijwillige basis, wel preken.

Zijn grootvader Claes Carsten, die naast Lijmsieder (lijmfabrikant) ook Leraar was bij de Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Leeuwarden had een langer dienstverband. Hij was, in één van de drie toenmalige doopsgezinde gemeenten in Leeuwarden, actief van 1680 tot 1725. Hij heeft in grote mate bijgedragen aan het verenigen van de drie afzonderlijke gemeenten tot één. Ook een oom van Klaas Tigler, Dirk Uptes, was Leraar aan dezelfde Doopsgezinde Gemeente ten tijde van de aanstelling van Klaas.

Van het werkzame leven van Klaas Tigler bestaat niet veel aantekening. Wel is achterhaald dat hij, veelal samen met zijn broer en zuster, huizen en landerijen kocht. Ook is vast komen te staan dat hij velen financieel geholpen heeft; hiervan hield hij namelijk een nauwgezette administratie bij.

Van wijlen de heer A. Malten, begever en afstammeling van Cornelis Wybrandi en Ybeltje Wijngaaden (behorende tot de 6e Staak (E) Klaas Tiglerleen ontvingen we de volgende interessante documenten:

KLAAS TIGLERLEEN, De verwantschap tussen Ds. Klaas Tigler (1724-1811) > en zijn erfgenamen, door P. W. de Lange, en

Afstamming WIJBRANDI, Tigler Wijbrandi, Blok Wijbrandi, Doopsgezind - Bolsward, door J.Y. Feenstra.

Van de personen die het genot hebben gehad van een beurs uit het Klaas Tiglerleen is een lijst opgesteld.

Door op de hyperlinks te klikken kunt u deze documenten inzien.