Afbeelding Klaas Tigler

Studiefonds voor afstammelingen van de erfgenamen van Klaas Tigler

Aanvragen

Het aanvragen en ontvangen van een studiebeurs kan alleen door afstammelingen van de erfgenamen van Klaas Tigler. Zij allen zijn opgenomen in een register van afstammelingen en hebben dien ten gevolge een registratienummer.

Zodra er beurzen te vergeven zijn, maakt het bestuur dit bekend door een advertentie in de Leeuwarder Courant te plaatsen. Tegelijkertijd brengt het bestuur de tekst van deze advertentie ter kennis van de stemgerechtigde afstammelingen. In de praktijk betekent dit dat de aankondiging opgenomen wordt in een Nieuwsbrief die aan alle afstammelingen gezonden wordt.

De sollicitanten naar een beurs moeten een formulier invullen waarin de eisen opgenomen staan waaraan de sollicitant dient te voldoen. Tevens dient inzage gegeven te worden in de financiële omstandigheden. De beurs kon aangevraagd worden tot 31 augustus 2021.

Het sollicitatieformulier is vanwege de verstreken termijn niet meer als download beschikbaar.

Toekenning

De toekenning van studiebeurzen geschiedt door het Kiescollege. Vanuit iedere staak van nabestaanden van de erfgenamen van Klaas Tigler is één vertegenwoordiger benoemd. Deze 6 “begevers” vormen met het bestuur van het Leen, de “beheerders”, het Kiescollege van in totaal 9 personen.

Toekenning van een beurs vindt plaats in een besloten vergadering van het Kiescollege. Mededeling van de toekenning vindt plaats in een vergadering van stemgerechtigde afstammelingen. De sollicitanten krijgen schriftelijk bericht van de uitslag van de stemmingen.

Onder andere voor het toekennen van een studiebeurs is een Reglement opgesteld. De grondslag van dit reglement wordt gevonden in de Statuten.

Kiescollege

De “begevers” zijn momenteel:

Staak A: Mevr. H.J.P. Kuiperbak Noordwijk
Staak B: L. Elzinga Tilburg
Staak C: Mevr. A. Gaastra De Meern
Staak D: Mevr. T. de Boer De Knipe
Staak E: W. den Hartog Jager Utrecht
Staak F: A. Pottinga Zuid-Scharwoude

Samen met de “beheerders”, de drie bestuursleden, vormen zij het Kiescollege.