Afbeelding Klaas Tigler

Studiefonds voor afstammelingen van de erfgenamen van Klaas Tigler

Genealogische informatie

De afstammelingen van de erven van Klaas Tigler die een nieuwsbrief krijgen, zijn bij het bestuur bekend dankzij aan het bestuur toegezonden informatie door de afstammelingen zelf. Die informatie is vertrouwelijk en wordt niet door het bestuur aan anderen verstrekt.

Dat neemt niet weg dat genealogische informatie met betrekking tot de erven van Klaas Tigler wel belangwekkend is voor het bestuur van het leen en voor hen die in genealogie geïnteresseerd zijn.

Om die reden vindt u op deze site links naar andere sites die wel genealogische informatie bevatten met betrekking tot de erven van Klaas Tigler. Het bestuur is evenwel niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites.

Mocht u ons willen attenderen op sites die mogelijk interessant zijn voor het leen, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen (zie ‘Contact’).