Afbeelding Klaas Tigler

Studiefonds voor afstammelingen van de erfgenamen van Klaas Tigler

Statuten

De Statuten van het Klaas Tiglerleen zijn opgenomen in een akte op 19 mei 1993, deze zijn goedgekeurd door het College van gedeputeerde Staten van Fryslân op 11 november 1992.

In 2011 zijn de statuten gewijzigd. De doorlopende tekst van de statuten kunt u hier vinden.

Reglement

Het Reglement ten behoeve van de registers en de toekenning van een studiebeurs is goedgekeurd door het College van Gedeputeerde Staten op 18 oktober 2010.

U kunt het reglement hier vinden.