Afbeelding Klaas Tigler

Studiefonds voor afstammelingen van de erfgenamen van Klaas Tigler

Klaas Tigler, zijn leven, werk en missie

Het Klaas Tiglerleen heeft als doel twee of meer afstammelingen van de erfgenamen van Klaas Tigler een bijdrage te verlenen in de kosten van een wetenschappelijke opleiding, door het toekennen van studiebeurzen.

Het Klaas Tiglerleen bestaat sinds 20 juli 1832 en is statutair gevestigd te Leeuwarden en beheert het studiefonds van Klaas Tigler (1724 - 1811).

Het bestuur van de stichting is gevestigd in Leeuwarden. Het bestaat momenteel uit de volgende personen:

Het bestuur wordt bijgestaan door een administrateur, mevrouw J. Venekamp.

Gelieve via register.ktl@gmail.com uw actuele familie- en/of gezinsgegevens door te blijven geven!

Op deze website kunt u lezen over de persoon Klaas Tigler, over het ontstaan van het Leen, over wie in aanmerking komen voor een studiebeurs en over hoe u een beurs kunt aanvragen.

Kandidaten konden tot uiterlijk 29 augustus 2021 solliciteren naar een studiebeurs. Momenteel kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Er is aan aan alle afstammelingen van de erfgenamen van Klaas Tigler een Nieuwsbrief toegezonden. U kunt deze hier ook downloaden.